GDPR

I dette afsnit finder du oplysninger om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og til hvilke formål.

Vi indsamler og behandler kun oplysninger om dig i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 (“Databeskyttelsesforordningen”) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning (“Databeskyttelseslovgivningen”).

Njord Portal er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler for at give dig adgang til Njord portal; for at kunne tilbyde dig tjenesten; for at opfylde dine anmodninger; for at optimere hjemmesiden; og for at kunne markedsføre Njord portals samt vores samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig. Udbyder af Tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Njord Portal ApS

CVR-nr.: 39 23 81 95

Humlehaven 37

2500 Valby

Tlf.: +45 31 21 72 77

E-mail: info@njordportal.com

Vi er ikke dataansvarlig for de personoplysninger, som du selv vælger at uploade på tjenesten eller for de oplysninger, som du inkluderer i din kommunikation med udbydere og/eller andre tredjeparter.

De oplysninger du via Tjenesten eller i øvrigt videregiver til udbyder m.m. bliver udbyderen dataansvarlig for.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig, til hvilke formål samt på hvilket retsgrundlag.

Når du besøger Njordportal.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden njordportal.com. Dette er f.eks. oplysninger om, hvilken type browser du bruger; informationer om din computer; din IP-adresse; oplysninger om din brug af njordportal.com; hvilke sider du besøger; hvilke links du klikker på; din trafik til og fra Tjenesten; henvisnings-URL-adresse(r); annoncedata; udbyder og oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier.m.m. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Njord Portal udbyder funktion samt for at foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Njord Portal samt at vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse, og vi registrerer, at du har bedt os sende nyhedsbreve med markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere. Formålet er at kunne efterkomme din anmodning og for at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du opretter en profil på Tjenesten, beder vi dig oplyse en række stamoplysninger; herunder dit navn, adresse, e-mail og telefon. Du skal yderligere oplyse, om du er medejer af eller ansat hos en udbyder. Du kan ikke oprette en profil uden, at du giver os disse oplysninger. Du kan vælge at logge ind via en facebook-profil. Når du anvender et sådant log-in til at logge ind på Tjenesten, får vi adgang til de oplysninger, som du har valgt, skal være offentligt tilgængelige på det pågældende sociale netværk for at kunne validere dig. Oplysningstypen og omfanget af de oplysninger, som vi indhenter om dig, vil afhænge af måden, som du har tilpasset din offentlige profil. Du kan herefter vælge at tilknytte yderligere oplysninger til din profil om din båd; herunder oplysning om model, mærke, brugsdata og registreringsnummer. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne give dig adgang til Tjenesten og tilbyde dig de ydelser og services, der er knyttet til Tjenesten; herunder for at kunne formidle kontakt til udbydere, der vil give tilbud på bådreparation m.v. til dig i overensstemmelse med dit ønske. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Du har via Tjenesten mulighed for at uploade dit eget materiale i form af dokumenter (f.eks. servicerapporter, fakturaer, billeder m.v.). Du har mulighed for at dele dette indhold med udbydere. Du bestemmer selv hvem, der skal have adgang til disse oplysninger og materiale, og du er selv ansvarlig for det materiale, som du uploader og vælger at dele med andre.

Når du anmoder om tilbud på en reparation af din båd, bliver oplysninger om din båds registreringsnummer, og opgaven du ønsker tilbud på, gjort tilgængelig for de tilknyttede udbydere, så de kan vurdere opgaven og evt. afgive et tilbud. Dine kontaktoplysninger videregives alene til den udbyder, som du accepterer et tilbud fra. Udbyderen vil herefter kunne kontakte dig via dine kontaktoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Når du kommunikerer med os – herunder via mail eller telefon – indsamler vi de oplysninger, som du vælger at give til os, og den rådgivning eller bistand, som du ønsker. Formålet er at kunne kommunikere med dig og efterkomme dine anmodninger. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi videregiver alene dine personoplysninger til andre dataansvarlige i det omfang, der er beskrevet i nærværende betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov eller anden retslig forpligtelse, der påhviler os eller, hvis det er nødvendigt, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi modtager eller indsamler endvidere oplysninger om dig og din båd fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte oplysninger fra båd-oplysningssider i forhold til bådspecifikationer, offentlige myndigheder og instanser såsom søfartsstyrelsen og motorregisteret, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder. Oplysningerne om din båd bruges til at indkalde til forventede kommende reparationer.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift, vedligeholdelse og forbedringer af Tjenesten, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og arbejder under vores instruks og behandler kun data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

De pågældende virksomheder har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen eller vores instruks.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsret
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i vores behandling af dine personoplysninger, herunder hvilke kategorier af oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener, kategorier af modtagerne af oplysninger m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig, og du kan let eksportere en oversigt ved at logge ind på din profil https://www.njordportal.com/signup. Hvis du har andre spørgsmål eller blot ønsker en dybere indsigt, skal du sende en skriftlig anmodning til info@njordportal.com Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette en skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, bedes du venligst sende en e-mail til info@njordportal.com

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os; f.eks, hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.
I det omfang at en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring; f.eks., hvis du mener, at de oplysninger, som vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring; herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse imod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen kan bl.a. indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du kontakte os på info@njordportal.com. Vi forbeholder os dog ret til at afvise henvendelser, der er åbenlyse grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, ligesom vi kan betinge besvarelsen af et rimeligt gebyr.

Sletning af oplysninger

Oplysninger indsamlet om din brug af njordportal.com slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 5 år. Oplysninger gemmes i 5 år, da intervaller mellem besøg på udbyderen kan være op til eller mere end 5 år, og det er derfor en forudsætning for, at Njord Portals service fungerer efter hensigten.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din oprettelse af profil vil automatisk blive slettet, når du sletter din profil eller såfremt, at du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år og ikke logger på senest 1 måned efter, at vi har oplyst dig om, på den oplyste e-mail, at vi agter at slette din profil. Beskeder på fora med videre vil dog være tilgængelig efter sletning af profil.

Sletning af din profil
Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på Tjenesten. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse betingelser, forbeholder vi os retten til at slette eller deaktivere din profil samt de oplysninger og materialer du har uploadet helt eller delvist.

Vi forbeholder os endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde.

Sletning af din persondata
Du har retten til at blive glemt og få al din persondata, som vi har hos Njord Portal, slettet. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret, så log venligst ind på din profil og gå til ’Indstillinger’. Her kan du slette din profil. Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, så skriv venligst en e-mail til info@njordportal.com

Cookies

På Tjenesten, applikationer, beskedsystemer og værktøjer anvendes såkaldte ”cookies” og lignende teknologier.

En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren over for njordportal.com. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges af os og vores samarbejdspartnere (fx annoncører, mediebureauer og annoncenetværk) for at skabe en så god brugeroplevelse af Tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger og informationer til dig; for at Tjenesten kan huske dit brugernavn; til at forbedre din brugeroplevelse på vores websted; til statistik og måling af vores ydelse; samt markedsføring.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmeside. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmeside. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, kan du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.

Generelt giver disse teknologier vores Tjeneste, applikationer, beskedsystem og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere at læse disse oplysninger.

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men vi bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os.

Derfor bruger vi cookies på njordportal.com
Alle vores njordportal.com-domæner bruger cookies for at bidrage til at give os indsigt i, hvordan vi kan tilpasse vores side for at forbedre kundeoplevelsen. Cookies er en lille mængde data, som bliver gemt i din browser, og som kan læses af enten os eller en af vores samarbejdspartnere. For mere information om cookies, besøg aboutcookies.org.

Cookie-tilladelse
Hvis din computers eller din enheds indstillinger tillader cookies, og hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, så antager vi, at dette betyder, at du har accepteret vores brug af cookies.

Hvis du ikke ønsker at bruge cookies, eller du ønsker at fjerne dem, se venligst nedenstående afsnit om, hvordan du administrerer cookies.

Sådan administrerer du cookies på din computer eller din enhed
Cookies kan aktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige i de fleste browsere. Forskellige browsere har forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for at gemme cookies. For at lære mere om cookies og hvad de gør, besøg aboutcookies.org.

Sådan bruger njordportal.com cookies

Njord portal cookies
Vi bruger cookies for at gøre brugeroplevelsen så glidende som muligt, og for at gøre dette bruger vi cookies, der husker detaljer, sessioner, aktivitet og detaljer om brugerlogin fra tidligere besøg.

Side-funktionalitet cookies
For at vores side kan fungere korrekt er der nogle nøgle-cookies, som skal benyttes. Disse cookies forbedrer sikkerhed, ændrer dynamiske muligheder på siden i forhold til brugervalg, muliggørelse af live-chat, viser interaktive kort m.m. Vi benytter følgende tredjeparter: Google Maps, HotJar, Cloudflare, New Relic, Zopim.

Analytiske cookies
Vores analytiske cookies hjælper os med at vurdere vores sides performance ved at monitorere hvilke sider, der bliver besøgt, hvordan brugere interagerer med disse sider, og hvor de brugere kommer fra. Vores analytiske cookies indsamler ikke persondata, såsom navn, e-mailadresse eller telefonnummer. Vi bruger følgende tredjeparter: Google Analytics.

Sideforbedrings cookies
Vores cookies til sideforbedringer hjælper os med at teste nye designs på vores side gennem splittesting ved at sende en lille mængde af vores trafik til vores nye sider. Efterfølgende kan vi analysere brugerinteraktionen for at se, om det nye design ville være en forbedring til brugeroplevelsen. Vi bruger følgende tredjeparter: Google Optimise.

Sociale hjemmesider cookies
For at gøre det lettere at logge ind på siden og dele og like vores artikler, bruger vi sociale cookies. Vi bruger følgende tredjeparter: Facebook, LinkedIn.

Annoncering cookies
Vi benytter os af cookies fra Google, Bing, Doubleclick, Partner Ads til at indsamle anonyme data om vores brugeres sideinteraktioner. Denne data bruges til at sikre, at vores annoncer er så relevante som muligt og forbedrer vores brugeres oplevelse af njordportal.com. Vi bruger følgende tredjeparter: Google Analytics, Google AdWords, Bing, DoubleClick powered by Google og Partner Ads.