Vilkår for brug af Njordportal.com for bådejere samt oplysning om behandling af personoplysninger

September 2019

Velkommen til vores brugervilkår. Vi anbefaler, at du også læser vores privatlivspolitik-side.

1. Om Njord portal-tjenesten

Njord portal er en webbaseret tjeneste (herefter “Tjenesten”), der drives af Njord portal ApS (”vi, ”os”, ”vores”), og som retter sig mod bådejere (herefter ”brugere”) og udbydere. Brugere kan, efter oprettelse af en profil, anvende Tjenesten som platform til at indhente tilbud fra udbydere , bestille tid hos udbydere, bedømme udbyderen, at løbende modtage opdateringer angående deres båd samt indkaldelser til besøg af potentielle udbydere. Udbydere kan anvende platformen til at afgive tilbud på bådejernes forespørgsler samt at promovere deres virksomhed via Tjenesten for at få adgang til nye kunder. Udbyder af Tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger (se nærmere herom på vores side: privatlivspolitik) er: Njord portal ApS CVR-nr.: 39 23 81 95 Humlehaven 37, 2500 Valby  Tlf.: +45 31 21 72 77  E-mail: info@njordportal.com (herefter “Njord portal”)

2. Tjenestens hovedområder

a) Brugerprofil:
Brugere kan oprette en profil, hvor de angiver deres stamdata – herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m., samt båddata. Stamdata og båddata kan kun ses af Njord portal samt de tilmeldte udbydere. Brugere kan uploade og dele eget materiale og oplysninger med Njord portal og de tilmeldte udbydere. Denne del indeholder bl.a. et beskedsystem, hvor brugerne kan udveksle beskeder med udbydere og uploade materiale samt billeder af deres båd i forbindelse med oprettelsen af deres forespørgsel. Det er ikke tilladt at bruge Tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle, eller at udbydere benytter Tjenesten til at indhente priser (pristjek). Forespørgsler må alene ske på både, hvor brugeren er ejer af båden eller har ejeren af bådens udtrykkelige accept til oprettelsen af en forespørgsel. Profilen er personlig, og Brugeren må kun oprette sig én profil. Brugeren må ikke opgive en anden persons e-mail eller udgive sig for at være en anden.

b) Råd og vejledning:
Brugere kan søge råd og vejledning om drift og vedligeholdelse af deres båd. Disse råd er vejledende, og hverken vi eller vores samarbejdspartnere kan stilles til ansvar for forhold, der måtte indtræffe som følge af modtagne råd og vejledning.

3. Priser

Oprettelsen af en profil som bådejer er gratis. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en evt. pris herfor særskilt. Udbyderne opkræves en individuel kommission og/eller en abonnementsafgift direkte hos Njord portal. Ved accept af tilbud via Tjenesten kan tilbuddet pålægges et servicegebyr. Servicegebyret vil altid fremgå af tilbuddet, herunder i totalprisen, inden dette accepteres. Servicegebyret tilfalder Njord portal og opkræves af udbyderen i den endelige fakturering af en udbyders udførte arbejde.

4. Deling af indhold – upload af eget materiale

Brugeren har via Tjenesten mulighed for at uploade sit eget materiale fx. synsrapport, fakturaer, bådleder m.v., og dele indholdet med udbydere. Brugeren accepterer, at Njord portal fremsender modtagne tilbud, fakturaer m.v. fra udbydere til Brugerens profil. Uploader Brugeren materiale på Tjenesten, skal Brugeren sikre at andres rettigheder ikke bliver krænket, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Uploader og deler Brugeren materiale, som andre har lavet, skal Brugerne enten sikre sig, at Brugeren ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, som Brugeren uploader; eller, at Brugeren har fået en konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale. Brugeren må ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade følgende materiale: Indscannede sider fra bøger ellerblade, dokumenter, indhold fundet på andre websites, fotos, som Brugeren ikke selv har taget og videoer, som Brugeren ikke selv har optaget.

5. Ansvar for eget indhold

Brugeren har selv rådigheden over det indhold, som Brugeren vælger at uploade og dermed dele med andre, og er selv ansvarlig for det materiale, som Brugeren uploader og vælger at dele med andre. Njord portal påtager sig intet ansvar for Brugerens materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Brugeren står selv inden for lovligheden af det materiale, som Brugeren uploader og deler med andre, herunder, at brugen af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Skulle Njord portal blive mødt af et erstatningskrav fra en tredjepart, fordi Brugeren har uploadet og/eller delt materiale, som har krænket andres rettigheder, hæfter Brugeren selv overfor Njord portal det eventuelle erstatningskrav samt de omkostninger, dette måtte medføre, og risikere at blive mødt med erstatningskrav.

6. Retningslinjer for brug af Tjenesten

Brugeren er berettiget til at bruge den tilgængelige funktionalitet på Tjenesten. Njord portal forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på Tjenesten. Tjenesten er primært til brug for Brugerens forespørgsel på reparation og service af båd og udbydernes tilbud herpå. Det er ikke tilladt Brugeren at anvende Tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under afsnit 2. Såfremt Brugeren gentagne gange anvender Tjenesten til at indhente tilbud, uden at gøre brug af de fremsendte tilbud, forbeholder Njord portal sig retten til at hindre Brugerens adgang til Tjenesten og til at slette Brugerens profil. Krænker det materiale, som Brugeren uploader, andres rettigheder fx ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning, forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter eget skøn og uden forudgående advarsel. Brugeren skal holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke. Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere udbydere ved fx at blive ved med at sende meddelelser, selvom udbyderet har frabedt sig dette. Njord portal forbeholder sig ret til – uden yderligere varsel – at fjerne indhold og information, som vurderes at overtræde disse vilkår eller relevant lovgivning. Ved grove overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse vilkår forbeholder vi os retten til, at hindre Brugerens adgang til Tjenesten og til at slette Brugerens profil.

7. Oplysninger til Brugeren på Tjenesten

Brugeren accepterer, at vi og udbydere på Tjenesten kan sende meddelelser og/eller kontakte Brugeren via beskedsystemet på Tjenesten samt via e-mail, telefon eller sms. Der kan endvidere forekomme annoncer og markedsføringsmateriale på Tjenesten fra os og vores samarbejdspartnere. Brugerens e-mail og telefonnummer kan alene ses af udbyderen, når Brugeren har accepteret et tilbud fra et udbyder, som er tilknyttet Tjenesten. Her vil e-mail og telefon kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af opgaven. Njord portal anvender Brugerens e-mail, telefonnummer og sms til at informere om, at der er modtaget besked fra en udbyder, vigtig information om Tjenesten (fx oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i Tjenesten m.v.), samt i tilfælde af, hvor beskedsystemet på Tjenesten ikke virker. Njord portal anvender ikke Brugerens oplysninger til, at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre Brugeren har givet sit samtykke hertil. Brugeren er, til enhver tid, berettiget til gebyrfrit at til- og afmelde sig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på Tjenesten eller via e-mail. Brugeren kan give Njord portal samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Njord portals samarbejdspartnere. Njord portal videregiver ikke, uden Brugerens udtrykkelige samtykke, personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

8. Rettigheder til Tjenesten og indhold på sitet

Njord portal ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til Tjenesten og rettighederne til varemærker, koder, grafiske elementer m.v. på Tjenesten samt de elementer på Tjenesten, der stilles til rådighed i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v. Njord portal erhverver ingen rettigheder til det materiale, som Brugeren selv vælger at uploade – bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret, herunder retten til at gøre materialet tilgængeligt for andre gennem Tjenesten eller på andre måder. Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på Tjenesten – uanset om dette sker på vegne af Njord portal, udbydere eller andre – tilkommer som udgangspunkt den, der uploader materialet. Sådant materiale vil, som udgangspunkt, være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven. Som uploader af og dermed rettighedshaver til materiale på Tjenesten accepterer Brugeren, at dem, der får adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen; herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at Njord portal og udbydere kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt, herunder til opfyldelse af Brugerens forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud. Brugeren må anvende det materiale, der af Njord portal og andre stilles til rådighed på Tjenesten, til egne private formål. Brugeren må ikke give andre adgang til at bruge Tjenesten eller det materiale, der er til rådighed på Tjenesten. Brugeren må endvidere ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materiale fra Tjenesten til tredjeparter (andre personer, hjemmesider m.v.) eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet.

9. Brug af oplysninger og materiale

Ved oprettelse af profil samt ved uploading af materiale accepterer Brugeren, at disse oplysninger og materiale gøres tilgængelig for udbydere og for Njord portal. Brugeren accepterer, at Njord portals udbydere får ret til at bruge dette materiale som angivet under pkt. 8. Brugeren kan til enhver tid selv redigere eller slette oplysninger samt materiale, som er uploadet af Brugeren. Njord portal iagttager oplysningsforpligtelsen overfor Brugeren i medfør af Databeskyttelses-forordningens artikel 13, stk. 1 og 2. I den forbindelse informerer Njord portal tidligt Brugeren om, at udbyderet, som udgangspunkt, opbevarer Brugerens personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som opgaven vedrører. Hvis udbyderen opbevarer Brugerens personoplysninger i længere tid, påhviler det udbyderen at informere Brugerne herom. Udbydere behandler Brugerens oplysninger med henblik på at kunne indgå aftale med Brugerne. Udbyderes behandlingsgrundlag herfor er databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Hvis udbyderen behandler Brugerens oplysninger til andre formål, påhviler det udbyderen at informere Brugeren herom – i henhold til Databeskyttelse-Forordningens artikel 14, stk. 4.

10. Ansvarsbegrænsning

Hos Njord portal tilstræber vi os , at Tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware. Njord portal tager løbende backup af Tjenesten og al information på Tjenesten, men datatab kan forekomme. Njord portal fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af Brugerens data, herunder uploadet materiale. Njord portal fraskriver sig yderligere ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som Brugeren måtte blive påført ved brug af Tjenesten eller ved fejl og mangler ved Tjenesten, Tjenestens ophør, eller som måtte blive påført af andre, der anvender Tjenesten. Njord portal er ikke aftalepart men alene formidler af informationer på Tjenesten; herunder indhentelse og afgivelse af tilbud fra udbydere. Njord portal fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling og for indhold og efterlevelse af informationer, korrespondance og tilbud. Njord portal er ikke involveret i selve det arbejde, som udbydere udfører for brugere i henhold til et givent tilbud, og fraskriver sig ethvert ansvar for udførelsen og kvaliteten af arbejdet samt eventuelle fejl og mangler herved. Såfremt Njord portal til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar – uanset på hvilket ansvarsgrundlag – er ansvaret over for Brugeren begrænset til det største af følgende: (i) 50 % af den samlede betaling, som Njord portal har modtaget fra Brugeren inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen, eller (ii) DKK 1.000. Ovenstående gælder – medmindre andet følger – af dansk rets ufravigelige regler.

11. Tilbuds gyldighed

Modtagne tilbud er først juridisk bindende fra det tidspunkt, hvor den valgte udbyder skriftligt har bekræftet aftalen med dato og tidspunkt via Njord portals besked- og bookingsystem. Med mindre andet er angivet skriftligt i det fremsendte tilbud, så er tilbuddet altid gyldigt i 14 dage fra det tidspunkt, hvor tilbuddet er fremsendt. Der tages forbehold for fejl i forbindelse med Njord portals og/eller udbyderens udarbejdelse og fremsendelse af tilbud, herunder tryk- og/eller taste- samt beregningsfejl. Njord portal og/eller udbyderen orienterer Brugeren hurtigst muligt i tilfælde af sådanne fejl samt fremsender korrigeret tilbud. Det er Brugerens forpligtelse at kontakte Njord portal forud for aftalebekræftelsen, såfremt det er åbenbart for bådejeren, at det modtagne tilbud er behæftet med fejl og mangler.

12. Sletning af Brugerens profil

Brugeren kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil og/eller de oplysninger og materiale, som Brugeren har uploadet på Tjenesten. Ved sletning af profilen skal Brugeren være opmærksom på, at eventuelle indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelige for modtagerne, og at disse indlæg og beskeder ikke vil blive slettet. Njord portal kan til enhver tid slette eller deaktivere en Brugers profil. Njord portal forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Tjenesten og dermed at slette profilen.

13. Udeblivelsesgebyr

Dato og tidspunkt for Brugerens aftalte besøg med en udbyder er bindende, og fremgår af Brugerens profil på Njordportal.com, samt via en bekræftelsesbesked via e-mail og SMS, såfremt at Brugeren har registreret et gyldigt mobilnummer. Brugeren kan til enhver tid uden omkostning, dog senest 24 timer før det aftalte tidspunkt, annullere aftalen. En eventuel annullering skal til enhver tid ske til Njord portal via e-mail eller telefon. Såfremt Brugeren undlader at annullere en bekræftet aftale, og ikke indleverer sin båd hos udbyderen på det aftalte tidspunkt, betragtes dette som en misligholdelse af den indgåede aftale. Njord portal er i sådanne situationer berettiget til at opkræve et udeblivelsesgebyr, som følge af Brugerens manglende, rettidige annullering af aftalen. Udeblivelsesgebyret udgør 10 % af prisen på det accepterede tilbud, dog minimum 99 kroner.

14. Ændring af disse vilkår

Njord portal forbeholder sig ret til – på ethvert tidspunkt – at ændre disse vilkår. De aktivt-gældende vilkår og betingelser vil være tilgængelige på Tjenesten.

15. Overdragelse

Brugerens profil er personlig, og må ikke overdrages til andre uden Njord portals samtykke. Njord portal forbeholder sig ret til at overdrage Tjenesten samt rettigheder helt eller delvist til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, modtager Brugeren meddelelse herom med en frist til at slette sin profil, såfremt Brugeren ikke accepterer overdragelsen.

16. Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og brugen af Tjenesten er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Evt. tvister afgøres af de danske domstole.